Utdelningarna

Utdelningsmålet är 200 000 kr/år för att täcka in boende och mat för familjen. Detta ger en månadsinkomst på ca 17 000 kr/månad.

Utdelningarna för 2023:

Uppdaterades 2023-04-02. Alla bolag har inte rapporterat sina utdelningar för året ännu så jag tror att utdelningarna kommer att stiga något under året. Jag uppdaterar grafen månadsvis.

Jag tror att årets utdelningar kommer att vara sämre än 2022, då jag har strukturerat om portföljen och mer fokus har skiftats till bolag som är utdelningshöjare. Dessa bolag har lägre direktavkastning men högre utdelningstillväxt. Vidare så är portföljen tung i fastighetsbolag (se portföljen) och som ni redan vet så har Castellum dragit in utdelningen för 2023 🙁

Utdelningarna för 2022:

2022 var ett bra utdelningsår

Utdelningar genom åren:

Jag började investera seriöst hösten 2019 och övergick till utdelningsinvestering 2021